Keyword Pages
rheumatoid arthritis 099, 130, 141
outcome measure 099
response criteria 099
fatigue 099
pain 099, 116
romatoid artrit 099, 130, 141
sonuç parametresi 099
cevap kriterleri 099
yorgunluk 099
ağrı 099, 116
fibromyalgia 105, 130
bone mineral density 105
depression 105, 116
fibromiyalji 105
kemik mineral yoğunluğu 105
depresyon 105, 116
ultrasound 110
myofascial pain syndrome 110
ultrason 110
miyofasiyal ağrı sendromu 110
knee osteoarthritis 116, 147
tens 116
quality of life 116
diz osteoartriti 116, 147
yaşam kalitesi 116
low back pain 122
neck pain 122
dentistry 122
disability 122
bel ağrısı 122
boyun ağrısı 122
diş hekimliği 122
özürlülük 122
autoimmune thyroiditis 130
fibromyalji 130
otoimmün tiroidit 130
disuse osteoporosis 137
risk factor 137
gender 137
non-dominant side 137
kullanmama osteoporozu 137
risk faktörü 137
cinsiyet 137
non-dominant taraf 137
antioxidants 141
disease activity 141
antioksidanlar 141
hastalık aktivitesi 141
haq-di 147
mhaq 147
rasch analysis 147
validity and reliability 147
sda-öi 147
msda 147
rasch analizi 147
geçerlik ve güvenirlik 147
heterotopic ossification 156
aortic aneurysm 156
heterotopik ossifikasyon 156
aort anevrizması 156
fever 159
proteinuria 159
wegener granulomatosis 159
ateş 159
proteinüri 159
wegener granülomatozis 159
facial paralysis 162
idiopathic 162
recurrent 162
fasial paralizi 162
idiyopatik 162
tekrarlayıcı 162