Pınar ÖZTOP, 1 Sacide Nur SARAÇGİL COŞAR, 1 Oya ÜMİT YEMİŞCİ, 1 Rabia Sedef VAROL ÜRE2

Anahtar Kelimeler: Kompleks bölgesel ağrı sendromu, herpes zoster, ağrı

Özet

Kompleks bölgesel ağrı sendromu (KBAS) ağrı, hassasiyet, distrofik cilt değişiklikleri, şişlik, eklemlerde sertlik ve vasküler instabilite ile karakterize klinik bir sendromdur. Kompleks bölgesel ağrı sendromunun patogenezi tam anlaşılamamış ve bugüne kadar hiçbir hipotez tek başına bu bozukluğun tüm özelliklerini açıklamayı başaramamıştır. Bununla birlikte çeşitli predispozan faktörler belirlenmiştir. Bu yazıda KBAS'nin olağan dışı bir nedeni tanımlanmıştır. Herpes zoster sonrası KBAS klinik olarak iyi tanınmasına rağmen, günümüze kadar sadece birkaç belgelenmiş olgu bildirilmiştir. Burada, sağ C7-C8 dermatomlarında tutulumla seyreden tipik bir herpes zoster infeksiyonundan dört hafta sonra sağ elinde KBAS'nin karakteristik belirti ve bulguları görülen 64 yaşında kadın bir olgu sunuldu. Erken tanı ve medikal ve fizik tedavi ile kısa sürede hastalıkta ilerleyici bir iyileşme elde edildi. Bu yazıda, çok farklı durumların sonucunda ortaya çıkabileceği için KBAS'ye dikkat çekmeyi amaçladık. Doğru tanı ve tedavide gecikme hastanın prognozunu olumsuz etkileyebileceğinden KBAS'nin tanınması ve bilinmesi önemlidir.