Hava Üsküdar TEKE, 1 Arzu Erdem TAŞDEMİR, 2 Mustafa ÖZEN3

Anahtar Kelimeler: Eozinofili; pansitopeni; romatoid artrit

Özet

Metotreksat (MTX), romatoid artrit (RA) tedavisinde en sık kullanılan ilaçtır. Metotreksat ile tedavi edilen RA'lı hastalarda pansitopeni prevalansı yaklaşık %3'tür. İlave sistemik hastalığı olan RA hastalarına çeşitli ilaçlar reçete edilebilir. Bu ilaçlar kemik iliği toksisitesine yol açarak, hangi ilacın pansitopeniden sorumlu olduğunun tespitini güçleştirebilir. Bu nedenle, kemik iliği aspirasyonu ve numunelerin biyopsi sonuçları ile sorumlu ilacın tespiti, pansitopeninin en iyi tedavisinin belirlenmesi için çok önemlidir. Anlamlı düzeyde artmış kemik iliğindeki eozinofil miktarı, pansitopeni tablosunun nedeni olarak MTX'i işaret etmektedir.