Tunay Sarpel1, Sibel Başaran1, Filiz Doğan Akçam1, Suhan Günaştı2, Yaşargül Denli2

Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, psöriazis, romatoid artrit, spondiloartropati, TNF-alfa antagonistleri

Özet

Tümör nekrozis faktor-alfa (TNF-alfa) inhibitörleri psöriazisin tedavisinde etkili olmasına rağmen TNF-alfa inhibitörleri ile tedavi edilen çeşitli romatizmal hastalıklarda psöriazisin indüklenebildiği bildirilmektedir. Bu olgu serisinde hastaların birinde iki farklı TNF-alfa inhibitörü kullanımına bağlı olmak üzere dört hastada ilaca bağlı olarak gelişen psöriazis vakaları sunulmaktadır.

Vaka 1: Ankilozan spondilit tanısıyla takip edilen ve infliksimab tedavisi başlanan 31 yaşında erkek hastada tedavinin 2.haftasında ekstremitelerde eritemli skuamlı lezyonlar gelişti. İki ay sonra tekrar başlanan etanersept tedavisinin 1.ayında ise saçlı deride yoğun olmak üzere tüm gövde ve ekstremitelerde psöriatik lezyonlar gelişti. Vaka 2: Romatoid artritli 53 yaşında bayan hastada etanersept tedavisinin 2.ayında her iki ayak bileği çevresinde eritemli skuamlı lezyonlar oluştu. Vaka 3: Ankilozan spondilitli 34 yaşında bayan hastada infliksimab tedavisinin 10.ayında her iki elinde palmar psöriatik lezyonlar gelişti. Vaka 4: Ankilozan spondilit tanısıyla takip edilen 40 yaşında bayan hastada infliksimab tedavisinin 2.yılında el ve ayaklarında püstüler lezyonlar gelişti. Hastaların hiçbirinde psöriazis için aile öyküsü yoktu. Vakaların üçünde psöriazis tanısı histopatolojik olarak doğrulandı. Romatoid artrit, ankilozan spondilit ve diğer spondiloartritlerde TNF-alfa inhibitörü kullanımına bağlı olarak psöriazis indüklenebilmektedir. En fazla püstüler form ile plak tipi psöriazis görülmekte ve palmoplantar dağılıma rastlanmaktadır. (Turk J Rheumatol 2010; 25: 91-4)