Selçuk KESER, Ahmet BAYAR , İbrahim TUNCAY, Ahmet EGE, Nurettin DEMİREL

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD

Anahtar Kelimeler: Diz osteoartriti, hyaluronik asit, intraartiküler tedavi

Özet

Bu çalışmada gonartrozlu hastalarda hyaluronik asit enjeksiyonlarının radyolojik evrelemeye göre prospektif tedavi sonuçları değerlendirilmiştir.

Amerikan Romatoloji Koleji tarafından önerilen kriterlere göre gonartroz tanısı konulan ortalama yaşı 59 (40- 73) olan 40 kadın hastaya, birer hafta arayla 3 kez intraartiküler hyaluronik asit enjeksiyonu uygulandı. Radyolojik değerlendirme Kellgren-Lawrence sınıflandırılmasına göre yapıldı. Hastalarda ilk muayene, 3 ve 6. ayda yürüme ve istirahat ağrısı üzerine görsel analog skala değerleri, hasta memnuniyeti ve Lequesne Fonksiyonel İndeksi değerlerine bakıldı.

Evre I,II radyolojisi olan gonartrozlu hastalarda yürüme,istirahat ağrısı ve Lequesne indeksi değerlerinde, 3.ve 6. ayda belirgin düşme tespit edildi (p<0.05). Hastaların %72'si tedaviden memnundu. Evre III hastalarda 3.ayda yürüme ve istirahat ağrısında belirgin düşme saptandı (p<0.05). Lequesne indeksi değerlerinde anlamlı düşme görülmedi. 6. ayda ise sadece istirahat ağrısında anlamlı düşme görüldü. Hastaların % 60'ı tedaviden memnundu.

Gonartrozda, özellikle radyolojik olarak evre I ve II' de intraartiküler hyaluronik asit enjeksiyonları faydalı bir medikal tedavi seçeneğidir. İleri yaş ve evre III gonartroz grubun da, cerrahi tedaviyi kabul etmeyen hastalarda ağrı için palyatif tedavi olarak uygulanabilir.