Arzu Susin, Zeliha Ünlü

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD.

Anahtar Kelimeler: Vestibüler bozukluk, vestibüler rehabilitasyon

Özet

Vestibüler rehabilitasyonun periferik vestibüler hastalıklarda ve vertigoya neden olan diğer hastalıklarda da etkili olabildiğine dair kanıtlar artmaktadır. Bu hastalarda baş ve göz egzersizleriyle, dengeye yönelik egzersizler fonksiyonel iyileşmeye yardımcı olmaktadır. Periferik vestibüler hastalığı olan kişilerde fonksiyonel düzelme oldukça iyi olmaktadır. Buna karşın santral nedenlere bağlı vertigoda ise rehabilitasyon programıyla fonksiyonlarda önemli düzelmeler sağlanmakta ancak tamamen iyileşme nadiren olmaktadır.