Ayşenur P. KISAARSLAN1, Sibel YEL2, Kenan YILMAZ2, Başak Nur AKYILDIZ3, Ruhan DÜŞÜNSEL1, Zübeyde GÜNDÜZ1, Hakan POYRAZOĞLU1, Gül YÜCEL4, Feride GÜVEN4

1Department of Pediatric Rheumatology, Medical Faculty of Erciyes University, Kayseri, Turkey
2Department of Pediatric Neuphrology, Medical Faculty of Erciyes University, Kayseri, Turkey
3Department of Pediatric Intensive Care Unit, Medical Faculty of Erciyes University, Kayseri, Turkey
4Department of Pediatric, Medical Faculty of Erciyes University, Kayseri, Turkey

Anahtar Kelimeler: Kolşisin intoksikasyonu, erken tanı, bulgular

Özet

Kolşisin, colchium autumnale bitkisinden elde edilen doğal bir alkaloiddir. Ailevi Akdeniz ateşi, amiloidozis, gut, Behçet hastalığı ve inflamatuar bağırsak hastalığının tedavisinde kullanılmaktadır. Bu yazıda, geçen yıl kliniğimize başvuran dört kolşisin intoksikasyonu olgusu sunuldu. İki hasta kolşisini kazara yutarken diğer ikisi intihar amaçlı almıştı. İlk hastanın klinik belirtileri gastroenterit, ateş ve alopesi idi. Bu hastada renal, hepatik disfonksiyon ve rebound lökositoz gelişti. Hastaya destek tedavisi verildi ve hasta taburcu edildi. İkinci hastanın fiziki muayenesi taşikardi dışında normaldi. İlacın alımından yirmi saat sonra hastada lökositoz gelişti. Hastaya plazmaferez ve lökoferez yapıldı. Alımdan 39 saat sonra hastada ani kardiyak arrest gelişti ve hasta öldü. Üçüncü hastanın klinik belirtileri gastroenterit, ateş ve alopesi idi. Hastada hepatik disfonksiyon ve rebound lökositoz gelişti. Destek tedavisi verildi ve hasta taburcu edildi. Son hastada klinik belirti ve laboratuvar bulgusu yoktu ve hasta taburcu edildi. Doktorlar ve diğer sağlık bakım çalışanları olası kolşisin intoksikasyonu semptomlarına karşı tetikte olmalıdır. Doz aşımı semptomlarının erken tespiti tedavinin başarısı için önemlidir.