A. Salim Göktepe1, Ayşe Sarsan2, Bilge Yılmaz1, Rıdvan Alaca1, Ünsal Coşkun1

1GATA TSK Rehabilitasyon Merkezi
2Pamukkale Üniversitesi FTR AD.

Anahtar Kelimeler: Vertebral kist hidatik, parapleji, nüks

Özet

Vertebral kist hidatik batı ülkelerinde çok nadir, ülkemizde ise göreceli olarak sık görülen bir hastalıktır. Son derece ciddi sonuçlara yol açabilen, morbiditesinin yanısıra %14-58 oranında mortalitesi de olduğu bildirilen bir klinik tablodur. Hastaların %25-84'ünde parapleji veya spinal kök basısı ortaya çıkmaktadır. Tedavide kistin cerrahi olarak çıkarılması seçkin tedavi yöntemi olarak önerilmektedir. Ancak nüks oranlarının yüksek olduğu bildirilmektedir. Bu makalede birkaç kez ameliyat edilmesine rağmen her seferinde nüks eden ve parapleji tablosu ortaya çıkaran vertebral kist hidatikli bir olgu sunulmaktadır.