Hacı Bayram TOSUN, 1 Sancar SERBEST, 2 Murat BALOĞLU, 3 Mustafa Erkan İNANMAZ, 4 Kamil Çağrı KÖSE4

Anahtar Kelimeler: Atipik; gut; tofüs

Özet

Tipik olarak tekrarlayan akut ataklardan sonra gelişen gut tofüsü, tüm gut olgularının %10'unda görülür. Gut öncelikle erkek hastalığı olarak bilinmesine rağmen, hastaların %5'inde kadınları etkiler ve bunların büyük çoğunluğu ilk atak sırasında postmenopozal dönemdedir. Gut tofüsü, kadınlarda sıklıkla poliartikülerdir. İnflamatuar eklem hastalığı olmaksızın yumuşak doku kitlesi olarak görülen soliter tofüs, neoplastik durumlarla karıştırılabilir. Bu yazıda, hiperürisemi veya akut enflamatuvar gut atağı olmaksızın atipik yerleşimli gut tofüsü olan 30 yaşında bir kadın olgu sunuldu.