Münevver SERDAROĞLU BEYAZAL, 1 Duygu DEMİROK, 2 Erhan ÇAPKIN, 2 Haydar USUL, 3 Mehmet TOSUN, 2 Ahmet SARI4

Anahtar Kelimeler: Grisel sendromu, boyun ağrısı, travmatik olmayan atlantoaksiyel subluksasyon

Özet

Grisel sendromu primer olarak çocuklarda görülen, baş ve boynun inflamatuvar hastalıkları ile ilişkili travmatik olmayan bir atlantoaksiyel subluksasyonudur. Aksisle atlas arasındaki subluksasyonun patogenezinden bağların inflamasyon boyunca artmış esnekliği sorumlu tutulmaktadır. Tanı klinik ve radyolojik bulgular ile konulur. Bu yazıda giderek şiddetlenen boyun ağrısı ve tutukluğu yakınması ile başvuran 19 yaşında erkek hasta sunuldu. Hastanın travma öyküsü yoktu. Hastanın servikal radyografi ve bilgisayarlı tomografi görüntüleri atlantoaksiyel subluksasyon varlığını gösterdi. Manyetik rezonans görüntülemede subluksasyon ve retrofarengeal yumuşak doku infeksiyonu görüldü. Klinik ve radyolojik verilere dayalı olarak hastaya Grisel sendromu tanısı konuldu ve hasta intravenöz antibiyotik ve internal inmobilizasyon ile tedavi edildi. Potansiyel sekeller ciddi olmakla birlikte Grisel sendromunun erken tanı ve tedavisi trajik sonuçları önleyebilir.