Hatice BODUR, 1 Filiz SİVAS, 1 Özlem YILMAZ, 1 Salih ÖZGÖÇMEN, 2 Rezzan GÜNAYDIN, 3 Taciser KAYA, 3 Şebnem ATAMAN, 4 Lale ALTAN, 5 Zuhal ALTAY, 6 Ece AYDOĞ, 7 Murat BİRTANE, 8 Pınar BORMAN, 9 Derya SOY BUĞDAYCI, 10 Bülent BÜTÜN, 11 Haşim ÇAKIRBAY, 12 Tuncay DURUÖZ, 13 Gülcan GÜRER, 14 Simin HEPGÜLER, 15 Ayhan KAMANLI, 16 Ömer KURU, 17 Ayşe KÜÇÜKDEVECİ, 18 Barış NACIR, 9 Neşe ÖLMEZ, 19 Aylin REZVANİ, 20 Burcu ÇÖREKÇİ YANIK12

Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, ulusal öneriler, tedavi

Özet

Amaç: Türkiye R omatizma A raştırma ve S avaş Derneği᾽nin (TRASD) Ankilozan Spondilit (AS) için ulusal tedavi önerilerinin oluşturulmasıdır.

Gereç ve yöntemler: TRASD tarafından altı Romatoloji ve 19 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı olmak üzere toplam 25 kişiden oluşan bir bilimsel kurul oluşturuldu. Önerilerde 2006 yılında yayınlanan Ankilozan Spondilit Değerlendirme Uluslararası Çalışma Grubu (ASAS)/Romatizmaya karşı Avrupa Ligi (EULAR) önerileri ve Ocak 2005 - Eylül 2010 arasında yayınlanmış olan ilişkili yayınlar konusundaki sistematik bir inceleme temel alındı. Öneriler oluşturulurken Delphi süreci kullanıldı. Ankilozan spondilit tedavisi ile ilgili 12 ana öneri oluşturuldu. Oylama yapılarak önerilerin güçlülük düzeyi bir nümerik derecelendirme skalası ile belirlendi.

Bulgular: On iki öneri hasta değerlendirilmesini, hasta takibini ve farmakolojik ve non-farmakolojik yöntemleri içermektedir. ASAS/EULAR önerilerine bazı ilaveler ve önerilerde bazı küçük değişiklikler yapılmıştır. Tüm öneriler yeterli kuvvete sahipti.

Sonuç: Bilimsel kanıtlar ve uzmanların görüş birliği ile AS tedavisine yönelik ulusal öneriler oluşturulmuştur. Bu öneriler, yeni gelişmeler doğrultusunda düzenli olarak güncellenmelidir.