Yalkın ÇALIK, Safinaz ATAOĞLU, Ersun BAŞ, Selma YAZICI, Ali Erdem BAKİ, Metin YAVUZ

Anahtar Kelimeler: Erişkin başlangıçlı Still hastalığı, hemofagositoz, hemofagositik sendrom

Özet

Hemofagositik sendrom pansitopeni ve çoklu organ yetmezliği ile karakterize ölümcül ve yaşamı tehdit edici nitelikte bir sendromdur. Çocukluk çağında sıklıkla primer veya ailesel olarak görülebilir. Yetişkinlerde sekonder olarak görülür. Etyolojide birçok farklı etken bu sendrom ile ilişkilidir. Erişkin başlangıçlı Still hastalığı bu sendroma neden olan sistemik romatolojik hastalıklardan biriymiş gibi görünmektedir. Literatür taramasında bu sendromla ilgili az sayıda çalışmaya rastladık. Bu yazıda, kliniğimizde dört yıldır erişkin başlangıçlı Still hastalığı tanısı ile tedavi edilen ve takiplerinde hemofagositik sendrom gelişen 40 yaşında bir kadın hasta sunuldu.