Emel Bayrak, Ömer Dönderici, Rüştü Serter, Fatma Kaplan Efe

Anahtar Kelimeler: Ateş, proteinüri, wegener granülomatozis

Özet

Nedeni bilinmeyen ateş (NBA), 1961 yılında Petersdorf ve Beeson tarafından 3 haftadan uzun süren, 1 haftalık hastanede inceleme sonrasında nedeni bulunamayan, 38,3 derecenin üzerinde ateş yüksekliği olarak tanımlanmıştır. Durack ve Street tarafından 1991'de nazokomiyal enfeksiyonlar, HIV, nötropenik hastalarda ayrı ayrı nedeni bilinmeyen ateş tanımlamaları yapılmış, bu tanımlamayla klasik NBA tanımlamasında yer alan 1 haftalık tetkik süresi, 3 klinik vizit ya da 3 günlük hastane yatışıyla sınırlandırılmıştır. NBA ‘in literatürde bildirilen en sık sebebi enfeksiyonlar olup bunu neoplazmlar ve kollajen vasküler hastalıklar izlemektedir. Tüm incelemelere rağmen % 5-15 hastanın ateş etyolojisi aydınlatılamamaktadır. Bu yazıda 2 haftadır kontrol edilemeyen ateş, halsizlik, iştahsızlık, yakınmalarıyla doktora başvuran, 75 yaşındaki bir olguyu sunmaktayız. 3 ay süreyle enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları kliniklerinde yapılan geniş incelemelerle ateş etyolojisi aydınlatılmaya çalışılmış, iç hastalıkları kliniğinde nedeninin Wegener Granulomatozis olduğu saptanıp, tedaviye yüzgüldürücü yanıt gözlenmiştir (Turk J Rheumatol 2010; 25: 159-61)