Özlem Altındağ, Birsev Küçükoğlu

Anahtar Kelimeler: Heterotopik ossifikasyon, aort anevrizması

Özet

Heterotopik ossifikasyon bir eklemi saran yumuşak doku içinde lamellar kemik oluşumu olarak tanımlanmaktadır. Sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte kasta ya da periosteumdaki bir travmaya bağlı olabileceği ileri sürülmüştür. Kalça, diz ve omuz gibi büyük eklemlerde görülebilir. Spinal kord yaralanması, inme, yanık, artroplasti, travma sonrası ortaya çıkan vakalar bildirilmiştir. Bu yazıda aort anevrizma rüptürü nedeniyle opere edilen ve 20 gün sonra heterotopik ossifikasyon gelişen bir kadın hasta bildirildi ve literatür bilgileri ışığında tartışıldı. (Turk J Rheumatol 2010; 25: 156-8)