Fatma Paksoy, Turgay Ulaş, Emrah Erkan Mazı, Ayda Batuan Damar, Fatih Borlu

Anahtar Kelimeler: Pitting ödem, seronegatif, simetrik artrit, sinovit

Özet

RS3PE (remitting seronegative, symmetric synovitis with pitting edema), akut olarak ortaya çıkan, simetrik ve sıklıkla el ve ayak bilek eklemlerini tutan sinovit, el ve ayak dorsal yüzünde gode bırakan ödem ile seyreden seronegatif, benign karakterli bir sendromdur. 58 yaşında erkek hasta, her iki el ve ayakta gode bırakan ödemin bulunması, el ve ayak bileği eklemlerinde hareketleri kısıtlayan polisinovit ile akut başlangıç göstermesi, düşük doz kortikosteroid tedavisine dramatik yanıt vererek, eklem erozyonu oluşturmadan seyretmesi ile RS3PE sendromu tanısı almıştır. Bu çalışmada RS3PE sendromlu bir olgu sunularak literatür gözden geçirilmiştir. (Turk J Rheumatol 2010; 25: 88-90)