Zafer Günendi, Esin Benli, Feride Göğüş, Fatma Atalay

Anahtar Kelimeler: Leflunomid, diyare, kolit

Özet

Leflunomid yakın zamanlarda gelişen ve yan etki olarak akut diyareye neden olabilen hastalık modifiye edici bir ilaçtır. Bu yan etki genellikle hafif şiddettedir ve tedavinin ilk haftaları sırasında gelişir. Bu yazıda, uzun süreli leflunomid tedavisi altında şiddetli diyare gelişen romatoid artritli bir olgu sunulmaktadır. (Turk J Rheumatol 2010; 25: 41-3)