Özgün Çakmak Başer, Saime Ay, Şebnem Koldaş Doğan, Deniz Evcik

Ufuk Üniversitesi Dr.Rıdvan Ege Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Artrogripozis, omuz ağrısı, kontraktür

Özet

Artrogripozis Multipleks Konjenita, progresif olmayan multipl konjenital eklem kontraktürleri ile karakterize bir sendromdur. Kesin etyolojisi bilinmemektedir, nöropatik veya müsküler patolojilere, konnektif doku anormalliklerine, uterus boşluğunu daraltan durumlara, intrauterin vasküler yetmezliklere veya maternal hastalıklara bağlı olarak gelişebilmektedir. Erken dönemde doğru tanının konulması, prognozun belirlenmesi ve uygun tedavinin bir an önce başlatılması için önem taşımaktadır. Burada omuz ağrısı yakınması ile başvuran ve yapılan incelemelerde omuz lezyonu ile birlikte eklemlerinde multipl kontraktürler saptanan 69 yaşında bayan bir hasta sunulmaktadır. (Turk J Rheumatol 2009; 24: 228-31)