Pınar Borman1, Hürrem Bodur2, Hatice Bodur1, Kenan Bayrakçı3, Uğur Günel3, Selda Seçkin4

Anahtar Kelimeler: Osteoartiküler tüberküloz, monoartrit, tedavi

Özet

Osteoartiküler tüberüloz (TB) hastalığın nadir rastlanan bir formudur ve el bileği monoartriti, iskelet tutulumu olan vakaların %1'ini oluşturmaktadır. Burada, travma sonrası sağ el bileğinde ağrı, şişlik ve hassasiyet gelişen ve son 9 aydır semptomları kötüleşen 71 yaşında bir erkek hasta sunulmaktadır. Geçmiş tıbbi öyküsünde özellik olmayan ve akciğer grafisi normal olan hastanın orta derecede ESR ve CRP yüksekliği dışındaki laboratuar bulguları da normal bulundu. Hastanın 17 mm endurasyon tarzında şiddetli bir PPD reaksiyonu mevcuttu. El bileği grafilerinde TB için karakteristik bulgular izlendi. Artrodez uygulanan hastanın sinovyal patolojisinde grnülomatöz sinovit saptandı. Hastaya anti-TB kemoterapi başlandı ve hasta belirgin olarak düzeldi. Bu nadir hastalığın ayırıcı tanısı, literatür gözden geçirilerek tartışıldı.