Dilek Karakuş1, Canan Çelik1, Nesrin Yaraman1, Belgin Karaoğlan2, Hilmi Uysal1

1SB Ankara Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD

Anahtar Kelimeler: Brown Séquard Plus Sendromu, miyelit

Özet

Bu olgu sunumunda postenfeksiyöz tetrapleji gelişen 17 yaşındaki bayan hasta ve tanısı; atipik bir miyelit formu olan Brown Séquard Plus Sendromu (BSPS) sunuldu. BSPS'u nadir görülen fakat iyi prognoza sahip bir miyelit tipidir.