Elif Berber Menekşe, Ferhan Cantürk, Gamze Alaylı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, kardiyak tutulum, ateroskleroz

Özet

Romatoid artrit (RA) kronik, sistemik ve inflamatuar bir eklem hastalığıdır. RA'da kardiyak tutulum sık olarak görülmektedir. Her ne kadar kardiyak tutulum klinik olarak sessiz seyretmekteyse de birçok çalışmada RA'da mortalite oranının arttığı ve en yaygın ölüm sebebinin kardiyovasküler hastalıklar (KVH) olduğu bulunmuştur. Bu derlemede RA'nın kardiyak tutulumu ve RA'da KVH oluşumunun patogenezi ele alınmıştır.