Serpil Savaş1, Abdullah Cindaş1, Berna Okudan2, Mustafa Öztürk3

Anahtar Kelimeler: Postmenopozal osteoporoz, alendronat, intranazal kalsitonin, kemik mineral yoğunluğu, kemik döngüsü

Özet

Bu çalışmanın amacı postmenopozal osteoporoz tedavisinde kullanılan 10 mg/gün oral alendronat ile 200IU/gün intranazal kalsitonin tedavilerinin kemik yoğunluğu ve kemik döngüsü üzerine olan etkilerinin karşılaştırılmasıdır. Postmenopozal osteoporozu olan 47 hasta 12 ay boyunca alendronat tedavisi, 30 hasta ise kalsitonin tedavisine alındı. Omurga ve kalça kemik mineral yoğunlukları (KMY) ve kemik döngüsü belirteçleri başlangıçta ve 12 ay sonunda ölçüldü. Tedavinin sonunda, alendronat tedavisi omurga (p=0,05) , büyük trokanter (p=0,04) ve femur boynunda (p=0,05) kalsitonin tedavisine göre daha fazla KMY artışına neden olurken, serum osteokalsin (p=0,0001) ve idrar deoksipridinolin (p=0,01) seviyelerinde daha fazla azalma oluşturdu. Bir yılın sonunda 10 mg/gün oral alendronatın postmenopozal osteoporozlu hastalarda 200 IU/gün nazal kalsitonine göre daha fazla lomber omurga ve kalça KMY artışı yaptığı ve kemik döngüsünü daha fazla baskıladığı sonucuna varıldı.