Saime Ay1, Şehim Kutlay2, Yeşim Kurtaiş2, Burcu Yanık3

1Özel Bayındır Hastanesi
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD
3Fatih Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD

Anahtar Kelimeler: Ankilozon spondilit, hastalık aktivitesi, geçerlilik, güvenilirlik

Özet

Bu çalışmada Ankilozan Spondilitli Hastalarda Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite İndeksinin (BASHAİ) Türk toplumuna uyarlanması, geçerlilik ve güvenilirliğin araştırılması amaçlandı. BASHAİ, standart adaptasyon prosedürü izlenerek Türkçe'ye uyarlandı.

Ankilozan spondilit tanısı almış 76 hasta çalışmaya alındı. Hastaların değerlendiriminde BASHAİ, Türkçe versiyonu hazırlanan Bath Ankilozan Spondilit Fonksiyonel İndex (BASFİ), Bath Ankilozan Spondilit Metroloji İndeksi (BASMİ) ve Bath Ankilozan Spondilit Global değerlendirme (BAS-G) uygulandı.

Total BASHAİ'nin güvenilirliği için cronbach's alpha katsayısı 0.76, test-retest güvenilirliği spearman bağıntı sayısı 0.88 ve skala boyunca total BASHAİ'nin dağılım aralığı 0.1 - 8.9 ortalama: 3.4 olarak bulundu. BASHAİ ile BASFİ arasındaki korelasyon r=0.6, BASHAİ ile BASMİ arasındaki korelasyon r=0.21, BASHAİ ile BAS-G arasındaki korelasyon r=0.46 olarak saptandı. Sonuç olarak BASHAİ'nin Türkçe versiyonu ankilozan spondilitli hastalarda hastalık aktivitesini değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir yöntemdir. Uygulanması kolay ve hasta tarafından hastalık aktivitesinin belirlenmesinde kullanılabilecek bir indekstir.