Nurdan Kotevoğlu1, Nesrin Canik2, Afitap İçağasıoğlu2

Anahtar Kelimeler: Diz osteoartiti, radyografik tipleme, disabilite

Özet

Osteoartrit değişik risk faktörleri ve sınıflamaları olan heterojen bir hastalıktır. Direkt grafilerde görülen yapısal hasar ile semptomlar zayıf korelasyon gösterir. Popülasyonlar arası kültürel farklılıklar bu değişikliklerin bir kısmını açıklayabilir. Diz osteoartriti ile hastaneye başvuran bir grup İngiliz hastada bilateral diz ekleminde birden fazla tutulum gözlendi. Ağır ve çok kompartmanlı radyografik değişiklikler kalsiyum pirofasfat kristal depolanması, nodal değişiklikler ve poliartiküler interfalangial osteoartritle ilişkiliydi. Benzer çalışma dizaynı ile, 165 hastanın radyografik bulguları analiz edildi, klinik bulgular ve disabilite ile ilişki arandı; yanısıra bu bulgular İngiliz hastaların bulguları ile karşılaştırıldı. Nodal değişiklikler, kondrokalsinoz ve effüzyonun varlığı ile travma kadınlarda daha sıktı. Doksansekiz hastada (% 61.2) her iki diz, altmışiki hastada tek diz (%39.4) tutulumu vardı. İzole patellofemoral tutulum nadir olmakla birlikte, en düşük oran lateral tutulum şeklindeydi. Hem tek hem de her iki diz tutulumunda iki kompartman tutulumu en sık formdu. Osteofit radyografilerin % 93.9'unda saptandı. Tek değişkenli analizde, WOMAC kadın cinsiyeti (p<0.05), kondrokalsinozis (p<0.05), gece ağrısı (p<0.05) ve inaktivite tutukluğu ile (p<0.05) ilişkili bulundu. Çok değişkenli analizde WOMAC, inaktivite ağrısı (p<0.001), gece ağrısı (p<0.001), istirahat ağrısı (p<0.01), inaktivite tutukluğu (p<0.001), ileri yaş (p<0.05), kadın cinsiyet ile (p<0.05 ) ilişkili bulundu. Radyografik özellikler ile klinik bulgular ve disabilite arasında ilişki bulunmadı. Bu çalışma gözlemsel olup hastaneye başvuran hastaların özelliklerini yansıttığından, epidemiyolojik çalışmalar diz osteoartritinin klinik ve radyografik tipleri ile muhtemel ilişkiler hakkında daha çok veri sağlayacaktır.