Duygu Geler, Nurben Süldür, Şebnem Ataman, Mesut Birol Atay, Şebnem K. Ayva

Ankara Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.D.

Anahtar Kelimeler: Diz tüberkülozu, monoartrit

Özet

Diz tüberkülozu, omurga ve kalçadan sonra en sık görülen iskelet sistemi tüberkülozudur. Bu çalışmada, antitüberküloz tedavisi altındayken sağ diz tüberkülozu gelişen Mall de Pott nedeniyle opere edilmiş bir hasta sunulmaktadır. Bu gibi vakalarda tedaviye direnç gelişebileceği unutulmamalı, ayırıcı tanıda tüberküloz gözardı edilmemelidir.