Hakan Tuna1, Mustafa Yıldız1, Ercüment Ünlü2, Ülkü Sarpkaya1, Siranuş Kokino1

1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.D.
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik A.D.

Anahtar Kelimeler: Gut hastalığı, Baker kist rüptürü, derin ven trombozu

Özet

İki yıldır gut teşhisi ile takip edilen 54 yaşındaki erkek hasta sağ diz ardı ve baldırında ağrı ve şişlik şikayetleri ile polikliniğimize başvurdu. Başlangıçta Baker kist rüptürü teşhisi konulup, diğer taraftan ayırıcı tanıda derin ven trombozu düşünülerek yapılan ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntüleme yöntemleri sonucunda Baker kist rüptürü olduğu saptandı. İnflamatuar artiritlerde de görüldüğü gibi popliteal kistlerin rüptürü derin ven trombozunu taklit edebilir. Gutta Baker kisti rüptürü olgusu sunuldu. Ayrıca ilgili literatür olgu eşliğinde gözden geçirildi.