Morteza MAZLOUM FARSI BAF1, Maryam SAHEBARI1, Kamran KHAZAENI2, Zahra REZAIEYAZDI1

Anahtar Kelimeler: Immünoglobulin G4 ile ilişkili hastalık, Mikulicz sendromu, Sjögren hastalığı

Özet

Immünoglobulin G4 ile ilişkili hastalık (IgG4 ile ilişkili hastalık) yüksek serum IgG4 seviyesi ve plazma hücrelerinin doku infiltrasyonu ile tanımlanan, fibröz veya sklerozun eşlik ettiği fibroinflamatuar bir hastalıktır. Bu yazıda iki IgG4 sendromu hastası sunduk: nazal konjesyon, rinit, anosmi ve işitme kaybı yakınmaları olan 60 yaşında bir erkek ve iki taraflı orbital ve parotis bezi şişmesi olan 28 yaşında bir kadın. Histopatolojik bulgular ve yüksek serum IgG4 seviyesi IgG4 ile ilişkili hastalık tanısını doğruladı. İki hasta glukokortikoidler ve metotreksat ile başarıyla tedavi edildi. Bu yazıda ayrıca IgG4 ile ilişkili hastalığın baş ve boyundaki klinik görünümü ve ilgili tanı ve tedavi amaçlı yaklaşımı incelendi.