Volkan Arıkan, Cahit Kaçar, Erdal Gilgil, Sevgi Urhan, Tiraje Tuncer, Bülent Bütün, Aker Akyokuş

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.D.

Anahtar Kelimeler: Omuz periartriti, ultrason, mikrodalga diatermi

Özet

Omuz periartriti tedavisinde en yaygın ve güvenilir konservatif tedavi yöntemi olarak fizik tedavi ajanları kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı tedavide sık kullanılan ultrason ve mikrodalga diaterminin etkinliğini araştırmaktır.

Çalışmaya 56 hasta dahil edildi ve randomize olarak ultrason ve mikrodalga tedavi grubuna ayrıldı. Ultrason ve mikrodalga diaterminin etkinliği klinik ve ultrasonografik bulgular ve fonksiyonel kısıtlılık seviyesi ile değerlendirildi.

Gece ağrısı, gündüz ağrısı (VAS ile) ve eklem hareket açıklığında, ultrason grubunda daha belirgin olmak üzere, her iki tedavi grubunda da düzelme olduğunu saptadık.

Çalışmamızda hem ultrason, hem de mikrodalga diatermi ve egzersizin klinik ve ultrasonografik düzelme sağladığını bulduk.