Faruk Şendur, Gülcan Gürer, Ali Aydeniz

Adnan Menderes Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD.

Anahtar Kelimeler: Erişkin Still hastalığı

Özet

Erişkin Still hastalığı (ESH) etyoloji ve patogenezi bilinmeyen sistemik inflamatuvar bir hastalıktır. Etyolojisinde değişik infeksiyöz ajanlar ve genetik faktörlerin önemli olabileceği ileri sürülmüştür. ESH tanısı koyabilmek için bir kaç diagnostik kriter geliştirilmiştir. Tedavisinde non-steroid antiinflamatuvar ilaçlar(NSAİİ), kortikosteroidler ve immün-modüle edici ilaçlar kullanılmaktadır. Bu makalede ESH ile ilgili makaleler incelenerek kısaca gözden geçirilmiştir.