Ayhan AŞKIN1, Rahime İNCİ2, Özlem AKAN1, Seçil DEMİRDAL1, Korhan BAYRAM1

1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
2Department of Dermatology, Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital, İzmir, Turkey

Anahtar Kelimeler: Gut, dizkapağı, tofüsler

Özet

Gut genellikle orta yaşlı erkeklerde ve postmenopozal kadınlarda gelişen, monosodyum ürat kristallerinin birikmesi hastalığıdır. Tipik olarak monosodyum ürat kristallerinin eklemlerde ve bağ dokuda birikmesinden kaynaklanan epizodik akut ve kronik artrit ile karakterizedir. Tofüsler olarak bilinen, ele gelen kristal birikimleri özellikle eklemlerin etrafında oluşabilse de başka yerlerde de oluşabilir. Tofüsler vücudun pek çok farklı yerinde kitle olarak ortaya çıkarak kitle örneklenip analiz edildikten sonra ancak anlaşılabilen çeşitli klinik sorunlara yol açar. Altmış yaşında bir erkek kronik tofüslü gut hastası iki taraflı diz ağrısı yakınmaları ile kliniğimize başvurdu. Klinik, laboratuvar ve radyolojik değerlendirmeden sonra, tanımız nadir görülen, gut tofüslerinin patellar tutulumu ile uyumlu idi. Bu yazıda, gut tofüslerinden kaynaklanan iki taraflı şiddetli diz ağrısı olan bir hastanın klinik ve radyolojik bulguları sunuldu.