Ayşe Gürler, Ece Kaptanoğlu, Hasan Elden, Vedat Nacitarhan, Sami Hizmetli

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD.

Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, prevalans

Özet

Ankilozan spondilit, seronegatif SpA grubu içinde sık görülen ve disabiliteye yol açabilen bir hastalıktır. Ancak pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de bu hastalığın görülme sıklığı ile ilgili yapılmış yeterli çalışma yoktur. Bunedenle üniversitemiz öğrencilerinde ankilozan spondilit görülme sıklığını araştırmayı amaçladık.

Cumhuriyet Üniversitesi'nde öğrenim gören 10161 öğrenciyi temsil eden 712 kişilik bir örneklem grubuna anket formu uygulandı ve pozitif yanıt veren 74 öğrenci klinik ve radyolojik muayeneye davet edildi. Ankilozan spondilit klasifikasyonu modifiye New York kriterlerine göre yapıldı.

Çalışmamızda genel prevalansımız % 0.14, cinse (erkek) özel prevalansımız ise %0.24 olarak saptanmıştır.