Şeniz AKÇAY YALBUZDAĞ1, Asiye Mukaddes EROL2, Canan ÇELİK2, Sezin SOLUM2

1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, İzmir Bozyaka Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Şevket Yılmaz Training and Research Hospital, Bursa, Turkey

Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit; parapleji; vertebral fraktür.

Özet

Ankilozan spondilit aksiyel omurganın tutulumuyla seyreden, inflamatuar bir hastalıktır. Ankilozan spondilit omurgayı travmaya yatkın hale getirerek ciddi nörolojik lezyonlara neden olabilir. Bu yazıda, lomber vertebral kırık ve epidural hematoma bağlı parapleji geliştikten sonra ankilozan spondilittanısı konulan 61 yaşında bir erkek olgu sunuldu. Amacımız, ankilozan spondilit tanısının gecikmeyle hastalığın ciddi komplikasyonlarından sonra konulabileceğini vurgulamak ve olgunun rehabilitasyon sonuçlarını kırık.