Mahmut ALPAYCI, 1 Arda KANDEMİR, 1 Mehmet KORKMAZ2

Anahtar Kelimeler: Balneoterapi; ateş; miyalji

Özet

Uzamış febril miyalji sendromu (UFMS), ailesel Akdeniz ateşinin (AAA) nadir görülen çarpıcı bir belirtisi olup, şiddetli miyalji ve yüksek ateş ile karakterizedir. Bu sendrom, AAA'nın kortikosteroid tedavisi gerektiren nadir bir vaskülit türü veya MEFV gen mutasyonları ile ilişkili olan inflamasyon uzantısı olarak kabul edilmektedir. Sendrom için kesin çevresel tetikleyiciler bilinmemesine rağmen, streptokok enfeksiyonları gibi olası çeşitli faktörler öne sürülmüştür. Bu yazıda, uzun süreli seyahat ve hipertermal (>40 °C) balneoterapiden sonra UFMS gelişen 33 yaşında bir erkek olgu sunuldu. Bildiğimiz kadarıyla bu, UFMS ve balneoterapi arasında muhtemel bir ilişkiyi öneren ilk olgu sunumudur.