Sui RUBO, 1 Lei ZHANG2

Anahtar Kelimeler: Santral pontin miyelinolizis; hipokalemi; primer Sjogren sendromu; kuadripleji; renal tübüler asidoz

Özet

Bu olgu sunumunda şiddetli hipokaleminin ortaya çıkardığı distal renal tübüler asidoz (RTA) ve normal anyon boşluk metabolik asidozu ve anormal düzeyde asitleşmiş idrar ile birlikte seyreden primer Sjogren sendromlu (pSS) 75 yaşındaki bir kadın olgu sunuldu. Hastada kuadripleji, hipersomnia ve disfaji ile doğrulanmış beyinsapı lezyonu mevcuttu. Laboratuvar testlerinde anti-Ro/SS-A ve anti-La/SS-B antikorları pozitifti. Manyetik rezonans görüntüleme ile yapılan beyin taramasında, santral pontin miyelinolizisin tipik özelliği olan orta ponlarda T1 ve T2'de hiperintens sinyal görüldü.