Beyza DOĞANAY ERDOĞAN, 1 Atilla H. ELHAN, 1 Hakan DEMİRTAŞ, 2 Derya ÖZTUNA, 1 Ayşe A. KÜÇÜKDEVECİ, 3 Şehim KUTLAY3

Anahtar Kelimeler: Kayıp veri analizi, çoklu değer atama, kısmi kredi modeli, Rasch analizi; yanıt fonksiyonu

Özet

Amaç: Bu çalışmada, Sağlık Değerlendirme Anketi Özürlülük İndeksi'nden (HAQ-DI) elde edilen verideki eksik değerler yerine değer atamanın hasta özürlülük ölçümlerinin yanlılık ve duyarlılığını nasıl etkilediği araştırıldı.

Hastalar ve yöntemler: Hipotetik eksik veri setleri oluşturmak için orijinal veri setindeki madde yanıtları tamamen rastgele eksik olmak üzere, üç farklı oranda (0.10, 0.30 ve 0.50) silindi. Eksik veri içeren her hipotetik veri seti için yanıt fonksiyonu yöntemi ile çoklu değer ataması yapıldı. Tam veri, hipotetik olarak oluşturulmuş eksik veri setleri ve değer ataması yapılmış veri setleri için Rasch modeli kullanılarak, hasta özürlülük düzeyleri kestirildi. Eksik veri setleri ve değer ataması yapılmış veri setlerinden bulunan kestirimler tam veriden bulunanlar ile kıyaslandı.

Bulgular: Hem eksik veri durumdan hem de değer ataması yapılmış durumdan bulunan özürlülük düzeyi kestirimlerinde, özellikle eksik veri oranı arttıkça, bir miktar yanlılık gözlenmiş olsa da, bu yanlılık eksik veri oranı 0.50 olduğunda dahi kabul edilebilir düzeyde idi. Değer ataması yapılmış veriden bulunan kestirimlerin duyarlılığı, eksik değer içeren veriden bulunanlara göre daha yüksek bulundu.

Sonuç: Sağlık Değerlendirme Anketi Özürlülük İndeksi ile toplanan veride eksik madde yanıtları bulunduğunda, bu eksikler yerine yanıt fonksiyonu ile değer atama yapılması, hastaların özürlülük düzeyi kestirimlerinin duyarlılığının artırılması için önerilebilir.