Saliha Karatay, Kadir Yıldırım, Meltem Alkan Melikoğlu, Kazım Şenel

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Erzurum

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, ankilozan spondilit, hepatit B virüsü

Özet

Romatoid artrit (RA) ve ankilozan spondilit (AS) multifaktšriyel etyolojiye sahip poliartritik hastalıklardır. Hepatit B virüsünün de (HBV) poliartritlerle ilişkili olabileceği rapor edilmiştir. Bu ilişkiyi belirlemek için, RA'li 20 hasta, AS'li 26 hasta ve 56 sağlıklı kontrol bu çalışmaya dahil edildi. HBV'nin serolojik markerleri (Hbs Ag, Anti-Hbs, Anti-Hbc total, Anti-Hbc IgM, Hbe Ag ve Anti-Hbe) tüm vakalarda değerlendirildi. Hbs Ag ve Anti-Hbs pozitifliği açısından her üç grup arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı (p> 0.05). HBV ile karşılaşma oranı RA grubunda kontrol grubuna gšre anlamlı olarak yüksekti (RA grubunda % 45, kontrol grubunda % 21.4) (p< 0.05). Sonuç olarak, HBV'nin RA etyolojisinde rol oynayabileceği kanısına varıldı.