Saime Sarıoğlu Ay, Burçin Aslan Özçakar, Gülay Dinçer

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD

Anahtar Kelimeler: Andiferansiye spondiloartropati spondiloartropati, ankilozan spondilit

Özet

Andiferansiye spondiloartropatiler (uSpA) terimi, spondiloartropatilerin klinik ve radyolojik belirtilerini gösteren; ama bu gruba giren ankilozan spondilit, psöriyatik artrit, reaktif artrit, enteropatik artrit gibi belirli bir hastalığın tanı kriterlerini tam olarak tamamlamayan hastaları tanımlamak için kullanılır. Andiferansiye spondiloartropati, seronegatif spondiloartropati spektrumu içinde sık görülen bir tablodur. Andiferansiye spondiloartropatinin zaman içinde belirli bir spondiloartropati kliniği geliştirmesinden dolayı hastaların sistematik izlemi önerilmektedir.

Bu vakada biz, Avrupa Spondiloartropati çalışma Grubu kriterlerine göre seronegatif spondiloartropati saptanan ve spondiloartropati grubundaki herhangi bir hastalığın kriterlerini karşılamayan ve uSpA olarak tanı konan 27 yaşında erkek bir hastayı sunduk.