Ebru TAŞTEKİN, 1 Murat BİRTANE, 2 Serdar KILINÇ, 2 Mert ÇİFTDEMİR, 3 Ufuk USTA, 1 Nurettin TAŞTEKİN2

Anahtar Kelimeler: Erken romatoid artrit; ayak; romatoid nodül

Özet

Subkutan romatoid nodüller (RN), romatoid artritli (RA) hastaların %20-30'unda sıklıkla görülen yüzeyel yerleşimli yumuşak doku lezyonlarıdır. Ayak tutulumu nadir olup, tüm romatoid nodüllerinin yaklaşık %1'ini oluşturur. Bu yazıda, nadir görülen lokalizasyonda patolojik tanısı RN olarak doğrulanan, hastalığın başlangıcında RA klinik bulguları olmayan 39 yaşında bir kadın olgu sunuldu. Takiplerinde inflamatuvar eklem bulguları beliren hastada erken RA'da RN'lerin muhtemel rolü vurgulandı.