Yalçın SOLAK, 1 Hüseyin ATALAY, 1 İlker POLAT, 2 Zeynep BIYIK, 1 Abduzhappar GAIPOV, 1 Adem KÜÇÜK, 3 Süleyman TÜRK1

Anahtar Kelimeler: Ailesel Akdeniz ateşi; immünsüpresyon; fenotip I; fenotip II; renal transplantasyon

Özet

Ailesel Akdeniz ateşi (AAA), otoinflamatuvar sendromların bir prototipidir. Fiziksel ve duygusal stres, yağdan zengin beslenme ve menstrüel siklus gibi çeşitli faktörler hastalığı tetikleyebilir. Enfeksiyonlar ve cisplatin gibi bazı ilaçlar, sitokin düzeylerinde değişikliğe yol açarak ataklara zemin hazırlayabilir. Ailesel Akdeniz Ateşi hastalarının birçoğu, ateş ve karın ağrısı ile birlikte kendi kendini sınırlayan tipik ataklar ile başvurur. Bununla birlikte, fenotip II olarak adlandırılan küçük bir hasta grubu, tipik klinik atakların yokluğunda AA tip amiloidoz veya son dönem böbrek yetmezliği ile seyredebilir. Muhtemelen sitokin dengesinde bir değişiklik ile immünsüpresyon tipik bir AAA atağına zemin hazırlayabilir. Bu hastalarda kolşisin tedavisine başlanması, yeni nakledilen greftte amiloidoz gelişiminin önlenmesi için büyük öneme haizdir. Bu yazıda, renal transplantasyon sonrasında muhtemelen immünsüpresanların etkisi nedeniyle, fenotip II'den fenotip I'e geçen nadir bir AAA olgusu sunuldu.