Ahmet ÖZGÜL, Dilek VURAL, Mehmet Ali TAŞKAYNATAN

Anahtar Kelimeler: Anti-TNF-alfa, refleks sempatik distrofi, kompleks bölgesel ağrı sendromu tip 1

Özet

Kompleks bölgesel ağrı sendromu tip I (KBAS1), çoğunlukla ekstremiteleri etkileyen travma sonucu gelişen ağrılı bir klinik durumdur. Hiperaljezi, allodini, spontan ağrı ve otonomik bozukluklar beraberliğinde şişlik ve motor fonksiyon bozuklukları hastalığa özgü bulgulardır. Bu sendrom sonunda engellilik durumuna yol açabilir. Çok farklı tedaviler denenmiş olmakla birlikte bu tedavilerin başarısı sınırlı kalmıştır. Hastalığın özellikle erken ve orta dönemlerinde inflamatuvar bulgular ortaya çıkmaktadır. Bu bulgular KBAS tedavisinde monoklonal antikorlar gibi yeni kuşak ilaçların kullanımını içeren yeni tedavi yöntemlerinin öne çıkmasına yol açabilecektir. Bu makalede ankilozan spondlitli 62 yaşında bir kadın hastada gelişen KBAS1'in TNF-a blokörü etanersept ile tamamen iyileşmesi bildirilmiştir.