Aral HAKGÜDER, 1 Nurettin TAŞTEKİN, 1 Murat BİRTANE, 1 Kaan UZUNCA, 1 Coşkun ZATERİ, 2 Necdet SÜT3

Anahtar Kelimeler: Fizik tedavi, omuz ağrısı, subakromiyal sıkışma sendromu, supraspinatus yırtığı

Özet

Amaç: Bu çalışmada evre I ve II kısmi subakromiyal sıkışma sendromlu hastalar arasında kombine fizik tedavi programının etkinliği karşılaştırıldı.

Hastalar ve yöntemler: Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulgularına göre evre I ve II olarak değerlendirilen subakromiyal sıkışma sendromlu 43 hasta çalışmaya dahil edildi. Ağrı ve fonksiyonel durumu değerlendirmek için Constant ve Kaliforniya Los Angeles Üniversitesi Omuz Skalası kullanıldı. Tedavi öncesinde, tedavi sonrasında ve tedaviden 1 ay sonra istirahat, hareket ve uyku esnasındaki ağrı seviyeleri görsel analog skala ile puanlandı. İki grup arasında ve grupların kendi içindeki iyileşmeler değerlendirildi. On beş günlük seanslarda uygun egzersiz programı ile birlikte ultrason, yüzeyel sıcak tedavisi ve transkütanöz elektriksel sinir stimülasyonu yöntemlerini içeren fizik tedavi programı her iki gruba da uygulandı.

Bulgular: Gruplar arası karşılaştırma tedavi sonrası ve takipler süresindeki değerlendirme ölçütleri karşılaştırıldığında anlamlı bir fark ile karşılaşılmadı.

Sonuç: Evre II hastalar fizik tedavi programına evre I MRG bulgularına sahip hastalar kadar iyi yanıt verdi.