Özlem Deren, Şehim Kutlay

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD

Anahtar Kelimeler: Sjögren sendromu, tanı, tedavi

Özet

Sjögren sendromu, göz yaşı bezinin ve tükrük bezlerinin lenfositik infiltrasyonu sonucu tükrük ve göz yaşının azalmasına bağlı gelişen, kuru ağız, kuru göz semptomları ile karakterize bir hastalıktır. Kadınlarda erkeklere oranla 10 kat daha sık izlenmektedir. Primer (sikka kompleksi) ve romatoid artrit veya daha az sıklıkla diğer konnektif doku hastalıklarıyla beraberlik gösteren sekonder formu olmak üzere iki tipi vardır. Özellikle primer sjögren sendromlu hastalarda non-Hodgkin lenfoma görülme sıklığının artmış olduğu iddia edilmektedir.