Hale Hekim Baloğlu1, Serpil Savaş1, Feride Ekimler Süslü1, Mustafa Tüz2

Anahtar Kelimeler: Fasial paralizi, idiyopatik, tekrarlayıcı

Özet

İdiyopatik fasial paralizi, yedinci kranial sinirin mononoropatisidir ve olguların yaklaşık %2-9'unda tekrarlama eğilimindedir.Birçok kez tekararlayan idiyopatik fasial paralizi ciddi bir hastalığın belirtisi yada semptomu olabilir. Bu nedenle tekararlayan idiyopatik fasial paralizisi olan bir hastamız sunulmaktadır. (Turk J Rheumatol 2010; 25: 162-4)