Özlem Altındağ, Ali Aydeniz, Savaş Gürsoy, Türkan Harunlar Bukan

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Kompleks bölgesel ağrı sendromu tip 1, pregabalin

Özet

Kompleks bölgesel ağrı sendromu tip 1 ağrı, vasomotor ve sudomotor değişiklikler ve trofik bozukluklarla karakterize bir sendromdur. Travma ve cerrahi sonrası, sıklıkla da ekstremite kırıklarından sonra ortaya çıkar. Patojenezi halen tam olarak açıklanamamış olmakla birlikte sempatik sinir sisteminin anormal aktivitesine bağlı olduğu düşünülmektedir. Alt ekstremitede bilateral tutulum oldukça nadir bir durumdur. Bu olguların tedavisinde ağrının azaltılması ve fonksiyonların yeniden kazandırılması amacıyla analjezikler, kalsitonin, bifosfonatlar ve fizik tedavi ajanlarından faydalanılabilmektedir. Bu yazıda, bilateral ayak tutulumu gösteren ve analjeziklere dirençli, şiddetli ağrı ile seyreden bir kompleks bölgesel ağrı sendromu tip 1 olgusu anlatıldı ve tartışıldı. Klinik bulguların, birden fazla ekstremitede görülmesi durumunda da kompleks bölgesel ağrı sendromu tip 1 akla gelmelidir, ve analjeziklere yanıt alınamadığı zaman pregabalin etkili bir tedavi seçeneği olabilir. (Turk J Rheumatol 2009; 24: 103-5)