Haydar Gök, Gülay Dinçer

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD

Anahtar Kelimeler: Ultrasonografi, musküloskeletal hastalık

Özet

Tıbbın çeşitli alanlarında tanısal bir yöntem olarak önemli bir yere sahip olan ultrasonografi (USG), son on yıl içerisinde musküloskeletal hastalıkların tanı ve takibinde de kullanılmaya başlamıştır. Yüksek çözünürlüklü USG cihazlarının geliştirilmesi sayesinde eklem, tendon, kas ve ligaman gibi yüzeyel yumuşak dokuların görüntülenebilmesi mümkün olmuştur. Radyasyon içermemesi, noninvaziv olması, tek kişi tarafından uygulanabilmesi ve nisbeten ucuz olması USG'nin önemli avantajlarıdır. Bu yazıda USG'nin musküloskeletal hastalıklardaki klinik kullanımından bahsedilmektedir.