Özlem Solak, Vural Kavuncu

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabiliasyon Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Nöropatik ağrı, tedavi, algoritma

Özet

Nöropatik ağrı, sinir sistemindeki bir lezyon nedeniyle ortaya çıkan ağrıdır ve klinik pratikte sık karşılaşılan bir durumdur. Tanıda zorluklar olabilir. Nöropatik ağrı tedavisinde en sık önerilen tedavi şekilleri ilaç tedavisi ve nörostimülasyon tedavisidir. Genel olarak, nöropatik ağrı tedavisinin en önemli bölümünü farmakoterapinin oluşturduğu kabul edilir. İlk sıra tedaviler arasında gabapentin, %5'lik lidokain yaması, opioid analjezikler, tramadol hidroklorid ve trisiklik antidepresanlar vardır. Kronik nöropatik ağrı edavisinde önerilen nörostimülasyon teknikleri; transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonu (TENS), periferik sinir stimülasyonu (PNS), sinir kökü stimülasyonu (NRS), spinal kord stimülasyonu (SCS), derin beyin stimülasyonu (DBS), epidural motor korteks stimülasyonu (MCS) ve tekrarlayan transkraniyal manyetik stimülasyon (rTMS) uygulamalarıdır. Nöropatik ağrısı olan hastalarda tedavide ne kullanılacağına karar vermek zor olabilir. Son yıllarda kronik ağrı mekanizmaları ve tedavisine olan ilgi artmıştır ve bu da tedavide önemli gelişmeler sağlamıştır. Bu derlemede kronik nöropatik ağrının tedavisi ile ilgili son bilgiler sunulmuştur. (Rheumatism 2008; 23: 135-42)