Burcu Yanık1, Duygu Geler Külcü2

1 Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2 Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Otoantikor, romatoid artrit, erken tanı

Özet

Romatoid artritte (RA) erken tanı ve erken tedavi eklem hasarını önleyebilir; ancak uygun tanısal kriterlerin yetersiz olması erken tanıya engel olmaktadır. RA'te tanı konmakta yaşanan güçlükler, gerçek bir hastalığa-spesifik serolojik marker olmamasına bağlı olabilmektedir. Hastalık tanısı için erken döneminde kullanılabilecek, sensitivitesi ve spesifitesi yüksek serolojik testlere ihtiyaç vardır. Bu derlemede RA hastalığında rol oynaması muhtemel olan ve son yıllarda daha sıklıkla incelenmeye başlanan otoantikorlar kısaca tartışılacak ve yapılmış çalışmalardan örnekler sunulacaktır. (Rheumatism 2008 23: 97-9)