Meltem Alkan Melikoğlu

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Antalya, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Monoartrit, değerlendirme, yaklaşım

Özet

Monoartrit klinikte sık karşılaşılan problemler arasındadır ve birçok olası sebebi nedeniyle deneyimli hekim için bile tanısal sorun oluşturabilmektedir. Monoartritte doğru bir ayırıcı tanı uygun incelemelerle desteklenen iyi bir öykü ve fizik muayeneye dayanmaktadır. Hekim öncelikle gerçek bir artrit bulunduğunu ve bu artritin tek bir eklemde sınırlı kaldığını doğrulamalıdır. Artritin inflamatuvar veya mekanik karakterinin tespiti ve akut veya kronik oluşunun belirlenmesi tanıya yaklaşımda yardımcı olacaktır. Tanı amaçlı incelemeler sinoviyal sıvı analizi için eklem sıvısı aspirasyonunu içermelidir ve ayrıca eklem grafileri de gerekebilir. Tanıda radyonüklid inceleme, bilgisayarlı tomografi veya manyetik resonans görüntüleme de yardımcı olabilir. Tedavi altta yatan nedene göre düzenlenir ancak septik artrit dışlanıncaya kadar antibiyoterapi gerekli olabilir. (Romatizma 2007; 22: 137-43)