Safinaz Ataoğlu

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD

Anahtar Kelimeler: Diabetes mellitus, Sınırlı eklem hareketi sendromu

Özet

Diabetes mellitusun tipik kas iskelet sistem komplikasyonları; sınırlı eklem hareket sendromu, diabetik sklerodaktili, nöropatik eklemler, osteolizis, karpal tünel sendromu, Dupuytren kontraktürü, fleksör tenosinovit, adezif kapsülit ve omuz-el sendromudur. Ancak bu komplikasyonlardan yalnızca sınırlı eklem hareket sendromu ve diabetik sklerodaktili diabeti olan hastalarda görülür. Diabetik hastalarda sınırlı eklem hareket sendromu ağrısızdır ve el deformiteleri günlük hayatı etkileyinceye kadar nadiren tedavi edilmektedir. Diabetik bir hastada sertlik yakınmaları, el sıkma gücünde azalma bu hastalığın başladığını akla getirmelidir.