Şebnem Koldaş Doğan1, Birkan Sonel Tur2, Safiye Tuncer2, Bülent Seçkin2

Anahtar Kelimeler: Pitting ödem, seronegatif, simetrik, malignans

Özet

Tekrarlayıcı seronegatif pitting ödemli (RS3PE) simetrik sinovit sendromu, sıklıkla yaşlı bireyleri etkileyen bir hastalıktır ve ellerin dorsal yüzünde şişlik, dirseklerde sinovit ve parmaklarda fleksör tendinitle birlikte ani başlangıçlı ödem ile karakterizedir. Serolojik testler negatiftir ve radyolojik eklem tahribatı görülmez. RS3PE sendromunun etyolojisi bilinmemektedir ancak gelişiminde çevresel ve enfeksiyöz ajanlar rol alabilmektedir. Düşük doz kortikosteroide cevap vermesi ve bir yılda remisyona girmesi ile benign bir sendrom olmakla beraber, RS3PE sendromu malignans, polimiyalji romatika veya amiloidozis gibi hastalıklarla da ilişkili olabilmektedir. Bu makalede 9 ay önce aniden el bileklerinde, ayak bileklerinde ve ellerin dorsal yüzünde şişlik, ısı artışı ve ağrı şikayeti başlayan 63 yaşında kadın hasta sunulmuştur. (Romatizma 2007; 22: 72-5)