Semra Tunçbilek

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Artrit, bakteriyel, viral, mikobakteriyel

Özet

İnfeksiyöz artrit, tek veya birden fazla eklemin; bakteri, virus, mantar, mikobakteri ve parazit gibi mikroorganizmalarla oluşan akut veya kronik infeksiyonudur. Akut bakteriyel artritlerde en sık görülen etken Staphylococcus aureus iken, risk faktörleri arasında da önceden var olan Romatoid artrit başta gelmektedir. Virüsler birden fazla eklemi etkileyen süpüratif olmayan artritler oluşturur. Kronik seyirli fungal ve mikobakteri artritleri monoartrit olarak seyreder ve mikrobiyolojik tanı yöntemleri kullanılarak diğer kronik monoartiküler artritlerden ayrılır. Bakteriyel artritte tedavide temel prensip eklem drenajı ve etkene yönelik antimikrobiyal tedavidir. (Romatizma 2007; 22: 64-71)